Stanje erektilne disfunkcije se može poboljšati zdravim načinom života, uvođenjem zdrave ishrane i fizičke aktivnosti.

Zdrav stil života je najbolja prevencija erektilne disfunkcije.

Ako je impotencija nastala usled psihogenih faktora, tada psihološko savetovanje može pomoći.

Međutim, erektilna disfunkcija nastala usled fizioloških stanja i problema se mora temeljno lečiti, da bi došlo do dugoročnog poboljšanja.

U Uronovi rešavamo problem erektilne disfunkcije dugoročno

Ako se na specijalističkom pregledu ustanovi da je uzrok erektilne disfunkcije fiziološkog porekla, LiSWT terapija može rešiti problem i vratiti stabilnu potenciju.

Inovativna LiSWT terapija primenom regenerativnih talasa omogućava bolju prokrvljenost u regiji penisa.

Na taj način se regenerišu krvni sudovi penisa i uspostavlja stabilna potencija.

Više o lečenju erektilne disfunkcije LiSWT terapijom pročitajte na sledećem linku.