Osnovne odredbe

Pravilnik o kolačićima zajedno sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti Centra za erektilnu disfunkciju “Uronova” iz Beograda, Zemun, ul. Teodora Hercla br. 16 (u daljem tekstu: Uronova) predstavlja Ugovor koji se odnosi na korisnike.

Šta su kolačići?

Kolačići su tekstualne datoteke sa podacima koje se čuvaju na uređajima korisnika. Kolačići omogućavaju da veb sajt www.uronova.rs (u daljem tekstu: Sajt) prepoznaju uređaj korisnika.

Kolačići se koriste za prikupljanje podataka o upotrebi Sajta, te ne služe u svrhu prikupljanja podataka radi identifikacije korisnika Sajta, već radi poboljšanja sadržaja i unapređenja korisničkog iskustva.

Vrste kolačića

U zavisnosti od toga ko postavlja kolačiće, dele se na potrebne kolačiće, statistčke kolačiće, kolačiće treće strane i marketinške kolačiće.

Potrebni kolačići su kolačići koje postavi Uronova, a koji su neophodni radi pravilnog funkcionisanja Sajta (na primer radi navigacije na Sajtu). Sajt ne može pravilno da funkcioniše bez predmetnih kolačića.

Statistički kolačići omogućavaju da se što bolje razume na koji način posetioci koriste Sajt na taj način što anonimno prikupljaju i prijavljuju podatke.

Kolačići treće strane su kolačići koje postavi neki od servisa trećih lica koje Sajt koristi da bi normalno funkcionisali (na primer Facebook, Linkedin, instagram). Uronova ne kontroliše navedene kolačiće, već to čine treća lica.

Marketinški kolačići su kolačići koji omogućavaju dobro korisničko iskustvo, prilagođavanje sadržaja Sajta i konstantno poboljšavanje Sajta.

Izmene Pravilnika

Pravilnik o kolačićima može biti promenjen, izmenjen i ažuriran u određenim vremenskim periodima.

Ukoliko dođe do promena, izmena ili ažuriranja Pravilnika o kolačićima korisnik će o tome biti obavešten putem Sajta ili putem elektronske pošte ukoliko je ostavljena od strane korisnika.

Izmene Pravilnika o kolačićima počinju da proizvode dejstvo počev od dana objavljivnaja na Sajtu www.uronova.rs.

Pravilnik o kolačićima je donet dana 16.08.2021. godine i stupa na snagu počev od dana objavljivanja.