Ultrazvuk se u urologiji koristi za pregled različitih organa urogenitalnog sistema kod muškaraca, uključujući prostatu, bešiku, bubrege i testise.

Na osnovu ultrazvučnog pregleda lekar dobija uvid u strukturu, veličinu, oblik i eventualne abnormalnosti ili promene organa. Ultrazvuk je sastavni deo dijaglnostičkih procedura u urologiji i primenjuje se na redovnom sistematskom urološkom pregledu.

Kako funkcioniše ultrazvučni aparat?

Ultrazvučni aparat emituje visokofrekventne zvučne talase 2-18 MHz kroz ultrazvučnu sondu i omogućavaju prikaz unutrašnjosti tela.

Zvučni talasi prolaze kroz kožu pacijenta i tkiva unutar tela, a kada naiđu na različite slojeve tkiva ili organe unutar tela, deo tih talasa se reflektuje nazad ka senzoru na ultrazvučnom aparatu.

Senzor na ultrazvučnom aparatu prima reflektovane zvučne talase, a zatim računarski softver obrađuje informacije i stvara sliku unutrašnjosti tela na osnovu primljenih talasa.

Dobijena slika je najčešće crno-bela, u zavisnosti od podešavanja aparata i dijagnostičih zahteva. Nakon što se slika prikaže na monitoru, lekari mogu da pregledaju i tumače dobijeni prikaz.

Kada se primenjuje ultrazvučni pregled u urologiji?

Ultrazvuk se može koristiti za procenu veličine, oblika i strukture prostate, može pomoći u otkrivanju abnormalnosti poput uvećane prostate (benigne hiperplazije prostate), tumora, cista ili drugih promena.

Ultrazvuk omogućava detaljan pregled bešike kako bi se proverilo da li ima znakova upale ili drugih problema. Pored toga, ultrazvuk se koristi i za pregled bubrega jer otkriva pesak, kamen, ciste, tumore ili druge promene.

Može se koristiti za pregled testisa radi otkrivanja promena poput cista, tumora ili varikoznih vena.

U Uronova Centaru se sprovodi Ultrazvučni pregled za dijagnostiku pejronijeve bolesti.

Dijagnostika pejronijeve bolesti ultrazvukom

Ultrazvuk se može koristiti kao jedna od metoda za dijagnostikovanje Pejronijeve bolesti.

Pejronijeva bolest je stanje koje nastaje usled formiranja ožiljaka ili plakova u tkivu penisa, što dovodi do deformacije penisa ili zakrivljenja penisa tokom erekcije. Pored problema sa erekcijom, pejronijeva bolest je često praćena i bolovima u predelu penisa.

Ultrazvukom se može proceniti protok krvi u penisu. Pored toga, ultrazvukom se može vizualizovati unutrašnjost penisa kako bi se otkrile promene u tkivu, odnosno ožiljci i plakovi, koji dovode do zakrivljenja kod Pejronijeve bolesti.

Nakon obavljenog sveobuhvatnog pregleda se postavlja dijagnoza i preporučuje adekvatna terapija.

Uronova centar spovodi lečenje pejronijeve bolesti LiSWT terapijom koja emitovanjem akustičnih talasa utiče na razgradnju plakova kod pejronijeve bolesti i uklanja tegobe oboljenja.

Da li je ultrazvučni pregled bezbolan?

Ultrazvučni pregled je neinvazivan i potpuno bezbolan postupak. Pacijent tokom pregleda leži na leđima ili na boku, a zatim se nanosi gel na kožu čime se postiže bolja provodljivost zvučnih talasa.

Lekar zatim pomera ultrazvučnu sondu preko područja koje se pregleda, a slika se prikazuje na monitoru radi analize. Ultrazvučni pregled se u urologiji često koristi kao prvi korak u dijagnostičkom postupku.

U skladu sa rezultatima pregleda, predlažu se dodatne dijagnostičke procedure ili terapijske mere koje je potrebno sprovesti.

Kada otići na pregled?

Na urološke preglede treba ići redovno, bez obzira na godine. Međutim, muškarci od 40-50 godina, pa nadalje bi naročito trebalo da vode računa o redovnim pregledima, preporučuje se da to bude jednom godišnje, jer u ovom periodu problemi u vezi reproduktivnog zdravlja postaju češći.

Pored toga, muškarci bi trebalo da se jave odmah na pregled ako uoče neke od simptoma pejronijeve bolesti: