Sl. 1

Broj Uranova pacijenata 2020-2023. godine

Ukupan broj : 1012 pacijenata

statistika broj pacijenata

Sl. 2

Broj Uranova pacijenata po godinama rada

broj pacijenata po gidinama

Sl. 3

Raspon godina Uronova pacijenata

Prosečno : 52 godine

starost pacijenata

Sl. 4

Uronova uspešnost lečenja

Prosečno : 96%

uspesnost procenat