• LiSWT aparat - terapija akustičnim talasima za regeneraciju krvnih sudova.
 • Vertica aparat - terapija za podsticanje lučenja kolagena.
 • Cena jedne terapije u trajanju od 20 minuta je 25.200 rsd. Preporučeni broj terapija je 6, koji se mogu izvoditi od 1-3 puta nedeljno.

 • LiSWT aparat - terapija akustičnim talasima za uništavanje tkiva plaka.
 • Vertica aparat - terapija za podsticanje lučenja kolagena i poboljšanja elastičnosti tkiva.
 • Cena jedne terapije u trajanju od 20 minuta je 25.200 rsd. Preporučeni broj terapija je 6, koji se mogu izvoditi od 1-3 puta nedeljno.

 • LiSWT aparat - terapija akustičnim talasima za regeneraciju krvnih sudova.
 • Visokofrekventni Magnet aparat - terapija za nestanak bolova u karlici.
 • Cena jedne terapije u trajanju od 20 minuta je 25.200 rsd. Preporučeni broj terapija je 4, koji se mogu izvoditi od 1-3 puta nedeljno.

 • LiSWT aparat - terapija akustičnim talasima za regeneraciju krvnih sudova.
 • Visokofrekventni Magnet aparat - terapija za nestanak bolova u karlici.
 • Cena jedne terapije u trajanju od 20 minuta je 25.200 rsd. Preporučeni broj terapija je 4, koji se mogu izvoditi od 1-3 puta nedeljno.