Lekovi za potenciju su postali široko dostupno i prihvaćeno sredstvo za postizanje erekcije.

Veliki broj muškaraca koji ima problem sa potencijom povremeno ili svakodnevno koristi tablete za erekciju.

Međutim, postavlja se pitanje koliko su ovi lekovi bezbedni, posebno u pogledu potencijalnog rizika od srčanog udara.

Većina muškaraca smatra da su lekovi za potenciju jedina opcija za erektilnu disfunkciju, ni ne znajući da postoje metode lečenja bez neželjenih efekata.

Jedna od njih je LiSWT regenerativna terapija koja može dugoročno rešiti problem erektilne disfunkcije.

Da li lekovi za potenciju mogu izazvati srčane komplikacije?

Tablete za potenciju deluju tako što poboljšavaju protok krvi u regiji penisa i tako omogućavaju postizanje erekcije.

Iako su korisnici medikamenata zadovoljni trenutnim efektom, često osećaju opravdani strah prilikom korišćenja medikamenata.

Postoji zabrinutost da bi ovi lekovi mogli izazvati neželjeni efekat na kardiovaskularni sistem, posebno kod osoba koje već imaju srčane probleme.

Do sada su sprovedena brojna istraživanja kako bi se utvrdila povezanost između medikamenata za erektilnu disfunkciju i rizika od srčanih udara.

Većina studija ukazuje na to da ovi medikamenti nisu povezani sa značajnim povećanjem rizika od srčanih problema.

Ipak, u samom uputstvu za korišćenje se kao retka neželjena dejstva navode srčani i moždani udar.

Umesto oslanjanja isključivo na farmaceutske opcije, muškarci koji imaju problem sa potencijom bi trebalo da razmotre i pristupe lečenju koje im dugoročno može pomoći.

Medikamenti za erektilnu disfunkciju šire arterije

Impotencija predstavlja poteškoću u postizanju ili održavanju dovoljno snažne erekcije.

Tablete za potenciju omogućavaju nagli dotok krvi u erektilno tkivo i krvne sudove, pa se na taj način postiže erekcija.

Međutim, jedan od glavnih nedostataka je uticaj ovih lekova na arterije. Sve arterije, ne samo one u penisu se mogu proširiti u odgovoru na medikamente za postizanje erekcije.

Iz tog razloga medikamenti nisu preporučljivi muškarcima koji imaju oboljenje arteroskleroza.

Impotencija i dijabetes

Dijabetes je često glavni uzrok impotencije kod muskaraca.

Ovo oboljenje dovodi do odumiranja krvnih sudova u organizmu, pa i u tkivu penisa.

Zbog toga je LiSWT regenerativna terapija idealna opcija za lečenje impotencije kod dijabetičara

Njenom primenom se postiže revitalizacija, odnosno obnavljanje krvnih sudova penisa, i na taj način se dugoročno omogućava ponovno uspostavljanje erekcije.

Lečenje erektilne disfunkcije u Uronovi

Impotencija može biti izazvana stresom, anksioznošću ili prekomernom konzumacijom alkohola.

Međutim, pored psiholoških razloga, nastanka ovog problema je veoma često fiziološke prirode.

Bolesti poput dijabetesa posledično dovode do odumiranja krvnih sudova, samim tim i krvnih sudova u tkivu penisa.

Medikamenti mogu privremeno dovesti do postizanja erekcije, ali ne i do trajnog izlečenja erektilne disfunkcije.

Mnogi muškarci koji imaju ovaj problem ni ne znaju da se erektilna disfunkcija može lečiti.

Uronova centar pruža mogućnost lečenja erektilne disfunkcije primenom inovativne LiSWT regenerativne terapije

Ova vrsta terapije će dugoročno rešiti vaš problem i vratiti Vam stabilnu i čvrstu erekciju.

KAKO INOVATIVNOM LiSWT REGENERATIVNOM TERAPIJOM LEČIMO EREKTILNU DISFUNKCIJU?

LiSWT regenerativna terapija predstavlja revolucionarnu tehnologiju čijom primenom se postiže revitalizacija odumrlih krvnih sudova penisa.

Aparat za LiSWT regenerativnu terapiju omogućava da snop akustičnih talasa dubinski prodre u tkivo, pritom je sam postupak potpuno bezbolan.

Dubinsko prodiranje talasa omogućava regeneraciju krvnih sudova ne samo u površinskim tkivima, već i onim u dubljim slojevima tkiva penisa.

Izlečite erektilnu disfunkciju na bezbolan i bezbedan način

Lečenje LiSWT regenerativnom terapijom nema neželjene efekte, potpuno je bezbedna metoda, odobrena od strane Evropske Asocijacije Urologa.

Uronova je jedini centar za lečenje erektilne disfunkcije koji se može pohvaliti posedovanjem aparata i licence za spovođenje LiSWT regenerativne terapije.

Vratite stabilnu, snažnu i čvrstu erekciju uz pomoć inovativne metode u Uronova centru.

PROGRAM LEČENJA

tri koraka do čvrste i jake erekcije

1. SPECIJALISTIČKI PREGLED

dr Milan Višekruna specijalista urolog

  • Pregled urologa podrazumeva konsultativni razgovor sa pacijentom, pregled i kreiranje anamneze.
  • Na pregledu doktor predlaže dinamiku dolaska na terapije LiSWT protokola koji može uključivati i terapiju RF talasima kod težih hroničnih stanja.

2. TERAPIJA

6 bezbolnih terapija

  • Blaži oblik erektilne disfunkcije podrazumeva 6 bezbolnih terapija LiSWT.
  • Kod težih hroničnih oboljenja, protokolu se priključuje i terapija RF talasima.

3. KONTROLA

kontrola nakon poslednje terapije

  • Kontrolni pregled se podrazumeva nakon poslednje terapije.
  • Pacijent dobija izveštaj o urađenim terapijama i ostaje u kontaktu sa doktorom putem emaila.

ZAKAŽITE PREGLED

Zakažite pregled i konsultaciju kod urologa dr Milana Višekrune na telefon 062 616 804.

Celokupan program lečenja se sastoji od 6 bezbolnih 20-tominutnih terapijskih procedura koje se izvode jednom do tri puta nedeljno u zavisnosti od rezultata urološkog pregleda.

Cena svake terapijske procedure je 25.200 RSD

Cena pregleda je 6.000 rsd, sa ultrazvukom 8.000 rsd.